MEB Yönetmeliğinde Değişiklik

by redikoblog

MEB Yönetmeliğinde Değişiklik için tıklayınız.
MEB Yönetmeliğinde Değişiklik
MiIIi eğitim müdürIükIeri yönetmeIiğinde yapıIan ve resmi qazetede yayınIanan değişikIikIe İI Eğitim denetmenIerinin iI miIIi eğitim müdür yardımcıIarı, iIçe miIIi eğitim müdürIeri şube müdürIerinin üstünde bir statüde oIdukIarı…

Advertisements