27 Kasım 2012 Kılık Kıyafet Yönetmeliği

by redikoblog

27 Kasım 2012 Kılık Kıyafet Yönetmeliği için tıklayınız.
27 Kasım 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN KILIK
VE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel…

Advertisements